ورزش کردن توانایی گفتاری افراد سالمند را افزایش می‌دهد

به گزارش ایسنا و به نقل از science daily، محققان دریافتند که توانایی هوازی افراد سالمند با توانایی گفتاری آن‌ها و پیدا کردن کلمات در ذهن‌شان در ارتباط است. نتایج این تحقیقات در مجله گزارش‌های علمی منتشر شده است.

با افزایش سن غالبا افراد برای پیدا کردن کلمات در ذهن دچار مشکل می‌شوند و گاهی اوقات یک کلمه در ذهن دارند اما نمی‌توانند آن را تلفظ کنند.

مدیر این تحقیقات از دانشگاه بیرمنگام می‌گوید ما دریافتیم که درجه کاهش توانایی گفتاری با توانایی فیزیکی افراد در ارتباط است. در مطالعات ما هرچقدر افراد سالمند توانایی فیزیکی بیشتری داشتند کمتر برای تلفظ کلمات دچار مشکل می‌شوند. افراد سالمند گاهی اوقات نگران می‌شوند که نرسیدن یک کلمه به ذهن‌شان با مشکلات جدی مربوط به حافظه در ارتباط باشد. برای افراد سالمند توانایی گفتاری بسیار مهم است. صحبت کردن مهارتی است ما هر روز به آن وابسته هستیم.

انتهای پیام