وزارت امور خارجه: هماهنگی ها برای انتقال پیکر ابتهاج به کشور انجام شده

امیر هوشنگ ابتهاج بامداد چهارشنبه 19 مرداد در 94سالگی در کلن آلمان درگذشت.