وزرای کار و اقتصاد درباره افزایش حقوق بازنشستگان سریع تر تصمیم گیری کنند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از بی توجهی دولت نسبت به وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی از وزرای کار، اقتصاد خواست تا هرچه سریع تر برای افزایش حقوق این قشر تصمیم گیری کنند.