وزیر آموزش و پرورش وارد بم شد

کرمان – وزیر آموزش و پرورش در چارچوب سفر استانی هیئت دولت وارد بم شد.