وزیر اقتصاد و دارایی وارد کرمان شد

کرمان – وزیر اقتصاد و دارایی همزمان با سفر هیئت دولت به کرمان وارد فرودگاه این شهر شد.