وزیر کشور: اجرای محور 16 کیلومتری سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی برای کرمان ارزش افزوده دارد

وزیر-کشور:-اجرای-محور-16-کیلومتری-سردار-شهید-حاج‌قاسم-سلیمانی-برای-کرمان-ارزش-افزوده-دارد

وزیر کشور گفت: اجرای محور 16 کیلومتری سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی برای کرمان ارزش افزوده دارد و سرمایه‌گذار متقاضی پروژه طرح خود را به شورای عالی شهرسازی ارائه دهد.