وصول دو جریمه میلیاردی قاچاق سوخت در هرمزگان

بندرعباس – مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان از وصول جریمه میلیاردی دو پرونده قاچاق سوخت در این استان خبر داد.