وقتی ابتهاج برای کشتی‌گیران، مهمانی شام گرفت

خبرورزشی نوشت:پیشکسوت کشتی ایران در گفتگو با خبرورزشی خاطره‌ای را از مرحوم هوشنگ ابتهاج تعریف کرد.