وقتی رهبر انقلاب، ابتهاج را غافلگیر کرد!

حداد عادل گفت : رهبر معظم انقلاب برای «سایه» احترام بسیار قائل هستند و به شعر ایشان علاقه بسیار دارند.