وکیل تاج زاده: موکلم در دادگاه حاضر نمی‌شود

جماران نوشت :​ پوربابایی از عدم تنظیم وکالتنامه با موکلش به دلیل پاره ای از مسائل خبر داد.