وکیل ترامپ گفته بود اسناد طبقه بندی شده بازگردانده شده اند

وکیل ترامپ قبلاً امضا کرده بود تمام اسناد طبقه بندی شده در نزد رئیس جمهور سابق آمریکا به دولت پس داده شده اند.