وکیل شاهرودی پیش از فوت به معرفی قاتل احتمالی خود پرداخت!

رئیس کل دادگستری سمنان گفت: وکیل جعفر آقایی پس از مجروح شدن توسط سلاح گرم و هنگام انتقال به بیمارستان به معرفی مظنون احتمالی پرداخته بود.