ویدیو / چه شد که آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، ابرقدرت دنیا شد؟ + زیرنویس فارسی

جنگ جهانی دوم جنگی بود که بیش از هر چیز چهره جهان ما را تغییر داد. آمریکا از این جنگ به عنوان یک ابرقدرت نظامی بیرون آمد و با سبقت گرفتن از مسکو در تولید تسلیحات هسته ای، محور اصلی قدرت در استراتژی جهانی شد …