پایان روزهای پریشانی ستاره محبوب استقلال/عکس

سیاوش یزدانی پس از معاف شدن پستی در اینستاگرامش منتشر کرد.