پایان ماجرای استعفا یا استیضاح شهردار شیراز/ اصنافی مجدد استعفا داد

شهردار شیراز در یک جلسه فوق‌العاده استعفا داد تا طرح استیضاح از سوی اعضای شورا پس گرفته شود.