پای گفت‌وگو با یکی از «شرخر»‌های معروف ایران/ چند می‌گیری «پولش» کنی؟

اعتماد نوشت:در بنر تبلیغاتی یکی از این گروه‌ها نوشته شده است: شر شما را خریداریم، کاملا محرمانه، صددرصد تضمینی! این صفحه ولی تنها یک پست و پیام دارد که در آن آمده است: سرعت ما بیشتر از قانون است!
​​​​​​​