پروین و عابدزاده در تیم ملی/ عکس

تصویری از آخرین روز تمرینات تیم ملی فوتبال پیش از مسابقات قهرمان بازیهای آسیایی پکن منتشر شده است.