پلیس آمریکا فهرست اسناد فوق محرمانه ویلای ترامپ را منتشر کرد

پلیس فدرال امریکا حداقل 20 جعبه اسناد با علامت‌های «محرمانه» یا «حساس» را از خانه ترامپ خارج کرده است.