پیام رئیسی درپی درگذشت همسر سرلشکر خلبان شهید

رئیس جمهور در پیامی درگذشت همسر سرلشکر خلبان شهید مصطفی اردستانی را تسلیت گفت .