پیروزی نساجی مقابل خوشه‌ طلایی

دیدار دوستانه دو تیم نساجی مازندران و تیم دسته اولی خوشه طلایی ساوه با برتری شاگردان حمید مطهری به پایان رسید.