پیشرفت ٩٠ درصدی شبکه آبرسانی شهر رودبنه


پیشرفت ٩٠ درصدی شبکه آبرسانی شهر رودبنه

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان لاهیجان از پیشرفت 90 درصدی پروژه اصلاح و بازسازی شبکه آبرسانی شهر رودبنه خبر داد.