چالش 3-4-3 در استقلال / ساپینتو خطاب به آبی‌ها؛ تکرار قهرمانی سخت است

سرمربی استقلال بعد از حضور در جمع آبی‌ها در یک عمل انجام شده قرار گرفت. بازی با سیستم 3-4-3 به سبب اینکه آبی‌ها فصل گذشته با سیستم سه دفاعه قهرمان شدند.