چرا قایدی به استقلال برگشت خورد؟

نشریه اماراتی در تحلیلی به دلیل انتقال مهدی قایدی از شباب الاهلی به استقلال اشاره کرد.