چرا هوشنگ ابتهاج را دوست داریم؟

دلایل محبوبیت هوشنگ ابتهاج بسیار زیاد است اما یکی از دلایل اصلی که او را از هر انسان معروف و مشهوری جدا کرده، صداقت است.