چریک های فلسطینی، کابوس تل آویو

3روز جنگ و بمباران نوار غزه در هفته گذشته باعث شد تا نام گروهی از فلسطینی ها با نام جهاد اسلامی بسیار بیشتر از گذشته در رسانه های غربی تکرار شود …