چهارمحال و بختیاری رتبه دوم بیکاری کشور را دارد

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: طبیعت استان چهارمحال و بختیاری دارای جذابیت و بکر است اما متاسفانه با وجود چنین طبیعتی این استان در رتبه دوم بیکاری کشور قرار دارد.