کاخ نیاوران به راهنمای گردشگری صوتی مجهز شد

برای نخستین بار، جاذبه‌های گردشگری مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ نیاوران به سیستم راهنمای صوتی مجهز شد.