کتاب «انقلاب جهانی روابط عمومی» منتشر شد

کتاب «انقلاب جهانی روابط عمومی» نوشته ماکسیم بهار با ترجمه مینا نظری توسط انتشارات سیمای شرق منتشر و راهی بازار نشر شد.