کسب مقام قهرمانی تیم فوتسال "دانش آموزان با نیازهای ویژه" استان قم در مسابقات کشوری

در پی کسب مقام قهرمانی تیم فوتسال دانش آموزان با نیازهای ویژه استان قم در بیست و دومین دوره مسابقات دسته دوم کشوری، به‌نوعی بار دیگر، توانمندی این دانش آموزان به تصویر کشیده شد.