کشته شدن یک نظامی ترکیه در شمال عراق

وزارت دفاع ترکیه از کشته شدن یک نظامی این کشور در شمال عراق خبر داد.