کشف 11مجموعه سند سری از اقامتگاه ترامپ از سوی پلیس آمریکا

نیویورک – ایرنا- در حالیکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری قبلی آمریکا وجود اسناد هسته ای آمریکا در اقامتگاهش را رد می کند، پلیس فدرال آمریکا 11 مجموعه اسناد سری را از خانه او کشف و ضبط کرده است.