کشف 3 دوره فرهنگی در تپه پرندک رباط کریم

معاون میراث‌ فرهنگی استان تهران از کشف سه دوره فرهنگی نوسنگی، چشمه علی و آغاز عیلامی در کاوش باستان‌شناسی تپه پرندک رباط کریم خبر داد.