کنایه ابطحی به وزیر ارشاد/ پوست خربزه بدی زیر پایتان گذاشتند

فعال سیاسی اصلاح طلب به سخنان اخیر وزیر ارشاد در برنامه جهان آرا واکنش نشان داد .

محمدعلی ابطحی ، فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: