کیفیت هوای اصفهان قابل قبول است

اصفهان- شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۸۳ در وضعیت قابل قبول است.‌