کیهان: اگر تنش ایران و اسرائیل ادامه پیدا کند، روسیه طرف ایران را خواهد گرفت

کیهان نوشت: در حالی که روابط روسیه با ایران و کشورهای حوزه خلیج‌فارس در یکی از بهترین دوران خود قرار دارد، تنش‌ها میان روسیه و اسرائیل رو به افزایش نهاده و به‌رغم سفر هیئت اسرائیلی به مسکو، مسائل مرتبط با فعالیت آژانس یهود در روسیه برطرف نشده است.