کیهان: رشد نقدینگی و تورم در دولت سیزدهم همچنان رو به صعود است

کیهان نوشت:روند رشد نقدینگی که این روزها از 5 هزارهزار میلیارد تومان گذشته همچنان رو به صعود است .