گارد افتخار برای رئال در اولین بازی فصل (عکس)

رئالی‌ها در اولین بازی فصل مقابل آلمریا با استقبال گرمی از تیم حریف مواجه شدند.