گزارش| زودرس‌ترین انجیر جهان در معرض نابودی/ بخت کشاورزان پلدختری در فصل برداشت سیاه شد + تصاویر

خشک‌شدن رودخانه چولهول در پلدختر معیشت 3500 کشاورز و باغدار این منطقه را در تنگنا قرار داده‌‌است.