گسترش روابط پوتین با رهبر کره شمالی

پوتین می گوید روسیه و کره شمالی روابط دوجانبه خود را بیش از گذشته گسترش خواهند داد.