گلوله باران مواضع ارتش جمهوری آذربایجان در مرز با ارمنستان

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از گلوله باران چند باره مواضعش در منطقه قره باغ و در مرز با ارمنستان طی 24 ساعت گذشته خبر داد.