گولسیانی؛ تکلی به قیمت یک کلین شیت

گئورگی گولسیانی در جریان دیدار مقابل ذوب آهن تکلی فوق العاده را زد.