یک ایرانی به تلاش برای ترور جان بولتون متهم شد

وزارت دادگستری آمریکا یک ایرانی را به تلاش برای ترور مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا متهم کرد.