۲۹ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های آب در زنجان نصب شده است

زنجان-مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان گفت: طی سه ماه سالجاری ۲۹ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های آب در استان زنجان نصب شده است.