۸ فرنگی کار خوزستانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

اهواز- هشت کشتی گیر و یک مربی از خوزستان به یازدهمین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان دعوت شدند.