1668 سردفتر در سال 1400 معاف از مالیات بوده‌اند + سند

طبق اعلام سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سال گذشته 1668 سردفتر مشمول معافیت ابرازی شدند و هیچ مالیاتی پرداخت نکردند.