300 مدرسه نیمه‌تمام در استان اصفهان وجود دارد

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در حال حاضر 300 مدرسه نیمه تمام در این استان وجود دارد که از دولت درخواست کمک در تامین اعتبار آن هستیم.