305 شرکت دانش‌بنیان در بخش کشاورزی راه‌اندازی می‌شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی  گفت: 305 شرکت دانش بنیان امسال بر اساس مصوبه دولت در بخش کشاورزی راه اندازی می شود که سهم خراسان جنوبی، 30 شرکت متشکل از فارغ التحصیلان  بخش کشاورزی است.