54 پروژه نیمه‌تمام ورزشی در لرستان/ فاز سوم دهکده المپیک خرم‌آباد افتتاح می‌شود

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان با اشاره به افتتاح مجموعه ورزشی دهکده المپیک خرم‌آباد در هفته تربیت‌بدنی گفت: 54 پروژه نیمه‌تمام در لرستان وجود دارد.