6 پیام سخنرانی عاشورایی سید حسن نصرالله

سخنرانی امروز سه شنبه «سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان به مناسبت روز عاشوراء سالروز شهادت امام حسین (ع) حاوی 6 پیام اصلی بود.