"اهالی خبر و رسانه" باید از امینت شغلی برخوردار باشند

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اهالی خبر و رسانه باید از امینت شغلی بیشتری برخوردار شوند؛ همواره تلاش ما در راستای این هدف بوده است.